فرم ثبت کتاب در فروشگاه ناشر مولف

فرم ثبت کتاب در فروشگاه ناشر مولف

فرهیختگان گرامی می توانید با پر نمودن فرم زیر و طی مراحل ذکر شده کتاب خود را جهت فروش در فروشگاه آنلاین ناشر مولف ثبت نمایید.
خواهشمند است در پر نمودن فرم زیر دقت لازم را مبذول فرمایید ، به فرم های ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد